https://www.instagram.com/detailing_studio Instagram Автостудия Глянец

Telefon

Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty w marcu 2015 r. uruchomiła telefon pomocy dla osób po amputacjach kończyn. Infolinia skierowana jest do pacjentów po operacjach amputacji lub przed planowanymi zabiegami oraz ich bliskich.

Dla osób, które doświadczają amputacji, bardzo ważny jest pierwszy etap – czas, w którym pojawia się najwięcej pytań. Niejednokrotnie trudno na nie znaleźć odpowiedź u lekarza lub w szpitalu. Jeszcze bardziej zagubieni są bliscy pacjentów, którzy próbują oswoić nową sytuację.

Postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw i podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Na pytania pacjentów czekają koordynator ds. pomocy oraz jego asystent. Udzielamy porad dot. pomocy psychologicznej (możliwe jest skorzystanie z konsultacji psychotraumatologicznej), pomocy prawnej, pomocy w wyborze protez kończyn oraz rehabilitacji.

 

PRACOWNICY FUNDACJI CZEKAJĄ NA PAŃSTWA PYTANIA
POD NUMERAMI TELEFONU*:
+48 571 335 500
+48 509 404 140

*Dzwoniąc pod numer telefonu infolinii, akceptujesz regulamin. Regulamin jest dostępny na stronie
www.pozahoryzonty.org i można go w każdym czasie przeglądać, drukować lub utrwalać.

TELEFON POMOCY DZIAŁA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 9.00 DO 15.00.

Koordynatorzy ds. pomocy

Koordynator ds. pomocy w Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Zajmuje się kontaktami z podopiecznymi fundacji, rozpatrywaniem wniosków o pomoc, koordynowaniem konsultacji u specjalistów z zakresu protetyki, fizjoterapii czy psychologii. Pracuje w Fundacji Poza Horyzonty od 2009 r. Posiada 7­letnie doświadczenie pracy z osobami po amputacji w procesie powrotu do pełnej aktywności i normalnego funkcjonowania. W latach 2011­2013 współkoordynator integracyjnych wypraw survivalowych dla osób poamputacji (El Capitan 2010, Beskid Niski 2011 Survival Expedition, Bieszczady 2012 Survival Expedition oraz Horyzont Wicklow 2013).

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (kierunek fizjoterapia), instruktor sportu dyscypliny pływanie, ratownik wodny oraz sędzia pływania, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, trzykrotna finalistka Mistrzostw Polski w pływaniu (Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 15-­letnich w Katowicach w 2007 r., Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów 15-­letnich w Łodzi w 2007 r., Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 16-­letnich w Zamościu w 2008 r.) na dystansie 50 m stylem klasycznym oraz wielokrotna mistrzyni województwa małopolskiego w stylu klasycznym. Joanna Rokosz od czterech lat związana jest z Fundacją Jaśka Meli Poza Horyzonty, w której aktywnie działa przy realizacji programów aktywizacyjnych dla osób po amputacjach kończyn, podczas których pełni opiekę fizjoterapeutyczną nad uczestnikami wypraw (m.in. udział w wyprawie Horyzont Wicklow 2013 w Irlandii). W ubiegłym roku prowadziła zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla osób po amputacji kończyn dolnych w Krakowie.

Dyżur Psychologa

PSYCHOLOGOWIE DYŻURUJĄ POD NUMERAMI TELEFONU:
+48 888 734 444 – PATRYCJA PLEWKA
+48 694 240 514 – URSZULA PAWŁUCKA

Psycholog, terapeuta. Prezes Amp Active – Fundacji wspierającej rozwój sportowy i osobisty osób po amputacjach. Doświadczenie  zdobywała współpracując przez 7 lat z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Konstancinie Jeziornej oraz z Fundacją „La Strada” w której obecnie zajmuje się psychotraumatologią. Z zakresu psychotraumatologii szkolona przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii). W latach 2007-2008 praktykowała w Konsulacie Generalnym RP w Kantonie, gdzie przeprowadziła badania porównawcze dotyczące jakości życia niepełnosprawnych szermierzy w Polsce (IKS AWF) i w Chinach (ośrodki przygotowań paraolimpijskich w Kantonie, Hong Kongu, Szanghaju, Pekinie). Badania te przyczyniły się do zwrócenia uwagi społeczeństwa na problematykę niepełnosprawnych sportowców w okresie przygotowań do Olimpiady w Pekinie w sierpniu 2008r. Związana ze Sports, Science and Medical Committee z ramienia European Amputee Football Federation.

Będąc osobą po amputacji (wrodzony brak podudzia), długo czekałam na taki moment w swoim życiu, w którym zdałam sobie sprawę z tego, że jedynym czego potrzebuję to pokonać swoje własne ograniczenia, zaakceptować swoje niedoskonałości i w pełni cieszyć się tym co mam. Każdy z nas rozpoczynając osobistą wędrówkę ku akceptacji nie zawsze wie jak tego dokonać. Jednak gdy wiemy, że jesteśmy gotowi zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami, to jest właśnie ten czas, w którym zaczynamy żyć w pełni, świadomie realizując swoje potrzeby i spełniając marzenia. Do takiej wędrówki zapraszam również Ciebie.

Z zawodu specjalista psycholog kliniczny. Aktualnie pracuję w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, gdzie opieką psychologiczną obejmuję pacjentów oddziałów: chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej oraz oddziału chorób wewnętrznych i angiologii.

Moim drugim miejscem pracy jest Zakład Opiekuńczo–Leczniczy w Krakowie, gdzie towarzyszę pacjentom przebywającym na oddziale opieki długoterminowej. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam i pogłębiałam w przebiegu 4-letniej ministerialnej specjalizacji z psychologii klinicznej, ze specjalnością zdrowie psychiczne. W swojej codziennej praktyce zawodowej pracuję głównie z osobami z niepełnosprawnością nabytą w wyniku choroby/urazu, w tym z pacjentami po amputacjach kończyn, jak również z osobami w wieku senioralnym, które zmagają się z konsekwencjami procesu starzenia się organizmu oraz samotnością. Ponadto uczestniczę w projektach badawczych prowadzonych przez Pracownię Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Moje zainteresowania naukowe zorientowane są wokół określenia potrzeb osób zmagających się z chorobą przewlekłą/niepełnosprawnością oraz strategii pomocy zmierzającej do podwyższenia jakości życia tej grupy osób. W zakresie pasji pozazawodowych jestem instruktorem pływania.