https://www.instagram.com/detailing_studio Instagram Автостудия Глянец Kurs "Adapter Osoby Amputowanej"
Wrzesień 2015 - Czerwiec 2016

Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych pomocą osobom po amputacji kończyny (lub kończyn) w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Autorski program zajęć kierujemy zarówno do osób zawodowo zajmującym się pomocą osobom z niepełnosprawnościami, jak i do rodzin i opiekunów osób po amputacji.

Rodzice, partnerzy i inni członkowie rodzin, opiekunowie i nauczyciele odgrywają ogromną rolę w życiu osoby po amputacji. Obecni w jej życiu na co dzień, przechodząc z nią przez różne etapy związane z tym traumatycznym wydarzeniem, szukają odpowiedzi na wiele pytań, szukają fachowych porad i zwyczajnej pomocy. Program kursu poszerzy ich wiedzę i pozwoli im nabyć umiejętności, które mogą mieć znaczący wpływ na poprawę ich relacji z amputowanymi podopiecznymi oraz poprawę sytuacji obydwu stron.

Nierzadko rolę opiekuna i pomocnika osoby po amputacji pełni pracownik pomocy społecznej. Osobom amputowanym towarzyszą także psychologowie i protetycy, a wcześniej lekarze i ratownicy medyczni – także oni mają szansę rozwinąć kompetencje i wyspecjalizować się w bardzo istotnym zakresie. Kurs doskonale uzupełnia i poszerza także ofertę instytucji opiekuńczych.

Od kandydatów na uczestników kursu nie wymaga się wykształcenia medycznego czy przygotowania zawodowego – w programie zawarliśmy bowiem wiedzę, która wystarczy do pełnienia funkcji adaptera osoby po amputacji. Wystarczy zainteresowanie tematem oraz chęć pomocy osobom po amputacji kończyn w powrocie do aktywnego życia zawodowego, społecznego i prywatnego.

Zakres i cele szkolenia

W Polsce corocznie dokonuje się 15-20 tysięcy amputacji. Problem dotyczy stale rosnącej grupy osób, które często NIGDY nie wracają do aktywnego życia. Pragniemy to zmienić. Dlatego, obok wielu innych działań w ramach Ogólnopolskiego Programu Protezowania, organizujemy ten kurs, by wyszkolić osoby, które razem z nami wyjdą naprzeciw temu problemowi.

Adapter osoby amputowanej będzie pomagał osobie po amputacji w adaptacji, czyli przystosowaniu się do nowej sytuacji, we wszystkich istotnych sferach życia.

Adapter będzie działał na 3 głównych obszarach:

Diagnoza
Informacja
Doradztwo
Wsparcie

Rola adaptera nie będzie polegała na wyręczaniu osoby po amputacji w codziennych czynnościach, lecz na trzeźwej ocenie sytuacji na podstawie nabytej podczas kursu wiedzy (diagnoza problemu), pokazywaniu swemu podopiecznemu możliwości rozwiązania problemu czy załatwienia sprawy (informacja) oraz wskazywaniu możliwych kierunków działania (doradztwo). Nasze doświadczenie pokazuje, że współdziałanie tych trzech obszarów skutkuje uświadomieniem osoby amputowanej o jej własnych możliwościach – i ośmieleniem jej do działania: wyjścia z domu, powrotu do pracy, aktywnego życia społecznego, kulturalnego, realizacji marzeń i pasji.

Kształcenie adaptera osoby amputowanej ma charakter interdyscyplinarny. Program kursu * jest autorski, został stworzony przez kilka osób z zespołu Fundacji Poza Horyzonty w oparciu o ich długoletnie doświadczenie pracy z osobami po amputacji. Obejmuje bloki zajęć z medycyny, psychologii i psychotraumatologii, fizjoterapii, protetyki, a także polityki socjalnej. W programie ujęliśmy zagadnienia ochrony, a także promocji zdrowia, tematykę prawną oraz zasady, możliwości i przykłady zatrudnienia osób po amputacji. Urozmaiciliśmy program problematyką językową, wiedzą o nowych technologiach, a także opowieściami o naszych doświadczeniach z pracy z osobami po amputacji. Kładziemy nacisk na komplementarną realizację programu podczas różnorodnych zajęć praktycznych.

*Program szkolenia jest własnością intelektualną organizatora i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody organizatora jest zabronione.

Metodologia nauczania

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, z maksymalnym wykorzystaniem doświadczeń uczestników:

  • wykład, mikrowykład
  • prezentacje multimedialne
  • praca w małych grupach, praca indywidualna
  • dyskusja moderowana
  • analiza fragmentów filmów

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ BEZPŁATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE.

PODSTAWĄ DO ZALICZENIA KURSU BĘDZIE OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH, PISEMNY TEST WYBORU
ORAZ EGZAMIN USTNY.

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA, KTÓRY ZDA EGZAMIN, OTRZYMA CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU
“ADAPTER OSOBY AMPUTOWANEJ” ORGANIZOWANEGO
PRZEZ FUNDACJĘ JAŚKA MELI POZA HORYZONTY.